Hitta rätt vattenfilter

Många frågar sig säkert varför vi ska behöva filtrera vattnet som strömmar ut ur våra kranar när vi öppnar dem, det är väl rent och fullt ut drickbart precis som det kommer ur ledningarna eller?

993420-faucet

Svaret är ja, dock med vissa reservationer. Kranvatten från egen brunn innehåller ibland en del ämnen som bör filtreras innan vi brukar det som dryck, för matlagning och dylikt. Dessa ämnen kan vara metallsalter och oxider till exempel koppar, järn, kalcium och bly.

Analys

Genom analys går det att se om vattnet också innehåller andra ämnen som till exempel mangan, nitrat med mera. Vattnets hårdhet, pH-värde, turbiditet, alkalinitet kontrolleras även genom analys.

Om vattnet är alltför hårt kan en silikatmassa som går under beteckningen natrolit användas för att göra vattnet mjukare. Vattnets hårdhetsgrad beror på vilken mängd av kalcium och magnesium det innehåller.

Filtertyper

Rening av vatten är komplicerat och tydliga riktlinjer saknas ofta. Ungefär 90 procent av reningsmetoderna innebär att separera något. Bortsett från de nämnda separeringsfiltren finns det även andra. Det finns till exempel UV-anläggningar som tar död på oönskade mikroorganismer med hjälp av ultraviolett ljus.

Det finns många olika typer av filter att välja mellan, allt beror på var och varför filtret ska användas. För att erhålla ett renare dricksvatten kan ett system vid namn omvänd osmos användas.

För val och köp finns, bland många andra, det ovan nämnda osmosfiltret hos Renton Vattenrening som erbjuder ett mycket komplett sortiment, de är experter på vattenfilter, dricksvattenrening och filtermassa.

Kontroll

Renton erbjuder också gratis vattenanalys av dricksvattnet, dock endast om det upplevs något problem med vattnet. Det som undersöks genom kontrollen är vattnets viktiga parametrar.

För vidare information gällande vatten och dess kvalitet kommer här ett par länkar som kan rekommenderas: http://www.svensktvatten.se och http://sverige2025.boverket.se.