De flesta företag – stora som små – har i sina hyllor någon form av profilprodukt där de visar upp företagets logga. I allmänhet används den som en give-away till en kund eller till deltagarna vid någon form av event. De vanligaste profilprodukterna är pennor, muggar, T-shirts och kepsar och kan anskaffas för relativt billiga pengar.kaffemuggarI en undersökning som nyligen företogs av ASI (Advertising Specialty Institute) gick de igenom hur personer som hade tagit emot minst tre olika sorters profilprodukter under de senaste 12 månaderna uppskattade de olika föremålen. Det handlade om sådana produkter som dels gavs utan krav på ersättning och som dels var försedda med företagets logga. Produkterna kunde vara allt från pennor, muggar, kalendrar. Tanken bakom hade naturligtvis varit att stärka givarföretagets profil och främja deras varumärke med det naturliga syftet att få personen ifråga att välja deras varumärke framför andras.Av tabellen ASI publicerade framgår att olika typer av skrivinstrument var det föremål som nämndes oftast av mottagarna. Över 50 % nämnde dessa i studien totalt sett. På andra plats kom tröjor av olika slag samt väskor på tredje plats. En allmän slutsats som kan dras av denna och tidigare studier av profilprodukter är att det i allmänhet lönar sig att främja sitt varumärke på det sättet.För att få detta att fungera i verkligheten behövs hjälp av specialistföretag som kan hjälpa dig ta fram en fungerande profilprodukt. Ett sådant företag är Driva & Lehmans. Det de kan hjälpa till med är att skapa de produkter som just du vill ha till ditt företag. De kan också ge råd om vilka produkter som passar bäst för företag i skilda branscher (tandläkare ska inte ge bort godis) och för olika kunder. Vissa produkter kan vara lite mer exklusiva och passar bäst när man vill få en kund att känna sig lite extra uppmärksammad medan andra är mer för att bredda synligheten av varumärket.