Vill man som företag sälja något på en mässa så krävs lite mer eftertanke än att bara stå på en loppmarknad. På en mässa betalar man för sin plats varje dag och oftast har man något spännande som man vill sälja till så många som möjligt. Ett företag vill locka in nya kunder så det gäller att man väljer ut rätt personer att agera som företagets ansiktet utåt. Erbjud rollen till några som är utåtriktade och pratglada så kommer det hela att vara mycket mer lönsamt.Skriv upp vilken målsättning företaget har. Tänk ut vilka delar som ska mätas och analyserar. Det är inte bara försäljningsvolym som är intressant. Det är även hur många som besökte montern, hur många nya kontakter knöt man och lyckades man hålla sin inom projektramarna när det kommer till budget och vinst.Se över hur stor plats företaget har att bygga på. Därefter gäller det att planera. Se över hur man ska bygga upp montrarna. Vart ska företagsnamnet sitta och hur stort ska det vara? Den måste synas tydligt för de som besöker montern men även dem som bara går förbi. Mässan kan dock bli en engångsgrej så man vill inte ha alldeles för hög budget. Man kan exempelvis få företagsnamnet utskrivet i färgad frigolit hos Scandexpo. Brukar man besöka flera mässor per hår kan man välja hållbara design och material såsom frigolit med plexifront eller trä.Se över andra saker som kan locka folk till montern. Ska man bjuda på saker att äta och dricka? Hur stor plats ska det ta av all yta? Behövs det utrymme för att visa upp produkter eller är det mer tjänster som ni vill tala om. Är det tjänstbaserat så har man mer plats för att låta folk mingla med ens personal. Säljer man produkter eller visa upp prototyper så ska dessa vara synliga för förbipasserande.Det är mycket att tänka på så vårt sista råd är att börja planera i tid. Man vill inte stressa genom det här eftersom det kostar pengar att utföra och kan inbringa pengar och nya kunder till företaget.